Voan tốt 1 màu
3,333 VNĐ
Đặt hàng

Voan tốt 1 màu
Danh mục: Voan
Đăng ngày: 14/03/2014
Thông tin sản phẩm
giá 3,333/1 sợi (ít nhất mua 3 sợi)

Voan thường 2 màu

Giá: 1,500 VNĐ
Ngày đăng: 31/03/2013

Bó 2 sợi X 1,500 = 3,000

Voan lưới kim tuyến

Giá: 35,000 VNĐ
Ngày đăng: 14/02/2013

Kích thước vải 160cm X 80cm

Voan Thái 1 màu

Giá: 2,500 VNĐ
Ngày đăng: 31/03/2013

Bó 3 sợi X 2,500 = 7,500

Voan khúc

Giá: 5,000 VNĐ
Ngày đăng: 06/03/2017

1 sợi

Voan khúc

Giá: 5,000 VNĐ
Ngày đăng: 06/03/2017

1 sợi

Voan kim tuyến

Giá: 7,000 VNĐ
Ngày đăng: 14/02/2013

Chỉ 1 sợi

Voan Thái 2 màu

Giá: 3,000 VNĐ
Ngày đăng: 31/03/2013

Bó 2 sợi X 3,000 = 6,000

Voan kim tuyến

Giá: 7,000 VNĐ
Ngày đăng: 06/03/2017

chỉ 1 sợi

SHOP HOA VOAN 108
Địa chỉ: 221/16 Hà Tôn Quyền, Phường 6, Quận 11, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 39 560 340 - 38 566 388 - 0914 181 391 - 0907838306 - Email: hoavoan@yahoo.com