Voan kim tuyến
7,000 VNĐ
Đặt hàng

Voan kim tuyến
Danh mục: Voan
Đăng ngày: 14/02/2013
Thông tin sản phẩm

Voan lưới kim tuyến

Giá: 35,000 VNĐ
Ngày đăng: 14/02/2013

Kích thước vải 160cm X 80cm

Voan tốt 2 màu

Giá: 5,000 VNĐ
Ngày đăng: 14/02/2013

Bịch 2 sợi X 5,000 = 10,000

Voan thường 1 màu

Giá: 1,500 VNĐ
Ngày đăng: 31/03/2013

Bó 3sợi X 1,500 = 4,500

Voan tốt 1 màu

Giá: 3,333 VNĐ
Ngày đăng: 14/03/2014

Bịch 3 sợi x 3,333 = 10,000

Voan khúc

Giá: 5,000 VNĐ
Ngày đăng: 06/03/2017

1 sợi

Voan Thái 2 màu

Giá: 3,000 VNĐ
Ngày đăng: 31/03/2013

Bó 2 sợi X 3,000 = 6,000

Voan thường 2 màu

Giá: 1,500 VNĐ
Ngày đăng: 31/03/2013

Bó 2 sợi X 1,500 = 3,000

Voan khúc

Giá: 5,000 VNĐ
Ngày đăng: 06/03/2017

1 sợi

SHOP HOA VOAN 108
Địa chỉ: 221/16 Hà Tôn Quyền, Phường 6, Quận 11, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 39 560 340 - 38 566 388 - 0914 181 391 - 0907838306 - Email: hoavoan@yahoo.com