T002
18,000 VNĐ
Đặt hàng

T002
Danh mục: Cỏ điểm
Đăng ngày: 13/01/2015
Thông tin sản phẩm

Lá chân vịt (lớn)

Giá: 50,000 VNĐ
Ngày đăng: 16/02/2013

Bụi 12 lá

T001

Giá: 18,000 VNĐ
Ngày đăng: 13/01/2015

B8133

Giá: 25,000 VNĐ
Ngày đăng: 14/03/2014

B8022

Giá: 18,000 VNĐ
Ngày đăng: 16/02/2013

Trái - B7002

Giá: 16,000 VNĐ
Ngày đăng: 16/02/2013

N001

Giá: 18,000 VNĐ
Ngày đăng: 13/01/2015

Lá chân vịt 18L - B7091

Giá: Vui lòng liên hệ
Ngày đăng: 16/02/2013

Lá chân vịt 18L - B7091

Lá dương sỉ (lá nhỏ)

Giá: 15,000 VNĐ
Ngày đăng: 16/02/2013

Lá dương sỉ (lá nhỏ)

SHOP HOA VOAN 108
Địa chỉ: 221/16 Hà Tôn Quyền, Phường 6, Quận 11, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 39 560 340 - 38 566 388 - 0914 181 391 - 0907838306 - Email: hoavoan@yahoo.com