Nhụy kẽm nhỏ
130,000 VNĐ
Đặt hàng

Nhụy kẽm nhỏ
Danh mục: Nhuỵ hoa
Đăng ngày: 05/08/2014
Thông tin sản phẩm
100 bó

Nhụy cát tròn

Giá: 3,500 VNĐ
Ngày đăng: 31/03/2013

Nhụy bột 2 màu

Giá: 45,000 VNĐ
Ngày đăng: 05/08/2014

Nhụy xốp kim tuyến

Giá: 10,000 VNĐ
Ngày đăng: 06/08/2014

Nhụy cộng dài

Giá: 4,000 VNĐ
Ngày đăng: 31/03/2013

Nhụy 1 màu

Giá: 4,000 VNĐ
Ngày đăng: 31/03/2013

Nhụy kẽm

Giá: 1,500 VNĐ
Ngày đăng: 31/03/2013

Nhụy cúc đồng tiền

Giá: 7,000 VNĐ
Ngày đăng: 07/08/2014

20 nhụy/bịch

Nhụy bông bi

Giá: 3,500 VNĐ
Ngày đăng: 14/02/2013

Nhụy bông bi

SHOP HOA VOAN 108
Địa chỉ: 221/16 Hà Tôn Quyền, Phường 6, Quận 11, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 39 560 340 - 38 566 388 - 0914 181 391 - 0907838306 - Email: hoavoan@yahoo.com