Nhụy hướng dương
Vui lòng liên hệ
Đặt hàng

Nhụy hướng dương
Danh mục: Nhuỵ hoa
Đăng ngày: 31/03/2013
Thông tin sản phẩm

Nhụy lily đất sét

Giá: 15,000 VNĐ
Ngày đăng: 31/03/2013

Nhụy lily dài

Giá: 13,000 VNĐ
Ngày đăng: 31/03/2013

Nhụy cát dài

Giá: 3,500 VNĐ
Ngày đăng: 31/03/2013

Nhụy tulip

Giá: 14,000 VNĐ
Ngày đăng: 31/03/2013

Nhụy cộng dài

Giá: 4,000 VNĐ
Ngày đăng: 31/03/2013

Nhụy kim tuyến

Giá: 3,500 VNĐ
Ngày đăng: 31/03/2013

Nhụy sen

Giá: 4,500 VNĐ
Ngày đăng: 31/03/2013

Nhụy 1 màu

Giá: 1 VNĐ
Ngày đăng: 14/02/2013

Nhụy 1 màu

SHOP HOA VOAN 108
Địa chỉ: 207A Hà Tôn Quyền, Phường 6, Quận 11, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.39560340 - 0914 181 391 - 01254 106 120 - Email: hoavoan@yahoo.com