Nhụy hướng dương
Vui lòng liên hệ
Đặt hàng

Nhụy hướng dương
Danh mục: Nhuỵ hoa
Đăng ngày: 31/03/2013
Thông tin sản phẩm

Nhụy 1 màu

Giá: 4,000 VNĐ
Ngày đăng: 14/02/2013

Nhụy 1 màu

Nhụy kim tuyến

Giá: 3,500 VNĐ
Ngày đăng: 31/03/2013

Nhụy 2 màu

Giá: 4,000 VNĐ
Ngày đăng: 31/03/2013

Nhụy hoa cúc

Giá: 10,000 VNĐ
Ngày đăng: 05/08/2014

Nhụy : 10,000. Nụ : 15,000

Nhụy bột 2 màu

Giá: 45,000 VNĐ
Ngày đăng: 05/08/2014

Nhụy nhuyễn

Giá: 4,000 VNĐ
Ngày đăng: 31/03/2013

Nhụy lily dài

Giá: 13,000 VNĐ
Ngày đăng: 31/03/2013

Nhụy lily đất sét

Giá: 15,000 VNĐ
Ngày đăng: 31/03/2013

SHOP HOA VOAN 108
Địa chỉ: 221/16 Hà Tôn Quyền, Phường 6, Quận 11, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 39 560 340 - 38 566 388 - 0914 181 391 - 0907838306 - Email: hoavoan@yahoo.com