Nấm xám
25,000 VNĐ
Đặt hàng

Nấm xám
Danh mục: Linh tinh
Đăng ngày: 03/04/2013
Thông tin sản phẩm
Nấm xám

Cỏ va rêu bột

Giá: 5,000 VNĐ
Ngày đăng: 31/03/2013

Cành màu

Giá: 8,000 VNĐ
Ngày đăng: 31/03/2013

Giá: 4,000 VNĐ
Ngày đăng: 07/03/2014

Con bướm

Hột màu

Giá: 14,000 VNĐ
Ngày đăng: 31/03/2013

Keo sữa

Giá: 5,000 VNĐ
Ngày đăng: 31/03/2013

Cành nhựa nhỏ

Giá: 12,000 VNĐ
Ngày đăng: 14/02/2013

Cành nhựa nhỏ

Rêu đá

Giá: 30,000 VNĐ
Ngày đăng: 03/04/2013

Rêu đá

Cành nối

Giá: 9,000 VNĐ
Ngày đăng: 14/02/2013

Cành nối

SHOP HOA VOAN 108
Địa chỉ: 221/16 Hà Tôn Quyền, Phường 6, Quận 11, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 39 560 340 - 38 566 388 - 0914 181 391 - 0907838306 - Email: hoavoan@yahoo.com