Mốp sen và mốp hồng
1,400 VNĐ
Đặt hàng

Mốp sen và mốp hồng
Danh mục: Nụ hoa
Đăng ngày: 06/08/2014
Thông tin sản phẩm

Gương sen đất sét

Giá: 5,000 VNĐ
Ngày đăng: 05/08/2014

Nhỏ 5,000/c. Vừa 6,000/c. Lớn 7,000/c

Nụ sen đất sét

Giá: 5,000 VNĐ
Ngày đăng: 05/08/2014

Nhỏ 5,000/c. Vừa 6,000/c. Lớn 7,000/c

Nụ mai màu

Giá: 14,000 VNĐ
Ngày đăng: 31/03/2013

Nụ gòn tròn

Giá: 23,000 VNĐ
Ngày đăng: 05/08/2014

Size 10 : 23,000/bịch. Size 12 : 18,000/bịch. Size 14 : 23,000/bịch.

Mốp xốp hoa lily

Giá: 900 VNĐ
Ngày đăng: 17/03/2014

Nhí 500/cái. Nhỏ 900/cái. Lớn 1,400/cái. Đại 2,000/cái

Nụ gòn nhọn

Giá: 23,000 VNĐ
Ngày đăng: 05/08/2014

Size 10 : 23,000/bịch. Size 12 : 18,000/bịch. Size 14 : 23,000/bịch.

Gương sen

Giá: 4,500 VNĐ
Ngày đăng: 14/02/2013

Nhỏ 4,500. Vừa 5,500. Lớn 6,500

Búp lily màu

Giá: 22,000 VNĐ
Ngày đăng: 14/02/2013

Bịch

SHOP HOA VOAN 108
Địa chỉ: 221/16 Hà Tôn Quyền, Phường 6, Quận 11, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 39 560 340 - 38 566 388 - 0914 181 391 - 0907838306 - Email: hoavoan@yahoo.com