Lan hồ điệp
10,000 VNĐ
Đặt hàng

Lan hồ điệp
Danh mục: Nụ, nhuỵ đất sét
Đăng ngày: 03/04/2013
Thông tin sản phẩm
Nhụy 10,000
Nụ 15,000

Lan vũ nữ (lớn)

Giá: 10,000 VNĐ
Ngày đăng: 31/03/2013

Vanda

Giá: 10,000 VNĐ
Ngày đăng: 31/03/2013

Hoàng hậu

Giá: 10,000 VNĐ
Ngày đăng: 14/02/2013

Hoàng hậu

Dendro

Giá: 10,000 VNĐ
Ngày đăng: 14/02/2013

Dendro

Nhụy Lily

Giá: 15,000 VNĐ
Ngày đăng: 03/04/2013

Nhụy Lily

Hoa sao nhái

Giá: 10,000 VNĐ
Ngày đăng: 14/02/2013

Hoa sao nhái

SHOP HOA VOAN 108
Địa chỉ: 207A Hà Tôn Quyền, Phường 6, Quận 11, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.39560340 - 0914 181 391 - 01254 106 120 - Email: hoavoan@yahoo.com