Lá me
16,000 VNĐ
Đặt hàng

Lá me
Danh mục: Cỏ điểm
Đăng ngày: 19/04/2013
Thông tin sản phẩm

Cỏ điểm - B6990

Giá: 20,000 VNĐ
Ngày đăng: 16/02/2013

B8022

Giá: 18,000 VNĐ
Ngày đăng: 16/02/2013

Lá thiên tuế

Giá: 28,000 VNĐ
Ngày đăng: 06/08/2014

Cành trang trí

Giá: 25,000 VNĐ
Ngày đăng: 16/02/2013

Cành có 3 nụ

Lá lan tóc tiên (rủ)

Giá: 35,000 VNĐ
Ngày đăng: 07/08/2014

Trái - B7002

Giá: 16,000 VNĐ
Ngày đăng: 16/02/2013

Tú cầu nhựa

Giá: 16,000 VNĐ
Ngày đăng: 19/04/2013

Lá dương sỉ (lớn, nhỏ)

Giá: 15,000 VNĐ
Ngày đăng: 19/04/2013

Nhỏ 15,000. Lớn 25,000.

SHOP HOA VOAN 108
Địa chỉ: 221/16 Hà Tôn Quyền, Phường 6, Quận 11, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 39 560 340 - 38 566 388 - 0914 181 391 - 0907838306 - Email: hoavoan@yahoo.com