Lá lan huệ
22,000 VNĐ
Đặt hàng

Lá lan huệ
Danh mục: Lá, cành trang trí
Đăng ngày: 07/08/2014
Thông tin sản phẩm

Lá huệ (mốp)

Giá: 25,000 VNĐ
Ngày đăng: 16/08/2014

25,000 - 35,000

Cành dẻo (xanh, trắng)

Giá: 35,000 VNĐ
Ngày đăng: 07/04/2013

Cành dẻo + bông

Giá: 50,000 VNĐ
Ngày đăng: 07/08/2014

Lá kiếm nhựa

Giá: 10,000 VNĐ
Ngày đăng: 03/04/2013

Lá kiếm nhựa

Cành bông 5 nhánh

Giá: 20,000 VNĐ
Ngày đăng: 05/08/2014

Lá chân vịt

Giá: 20,000 VNĐ
Ngày đăng: 05/08/2014

Bụi

Cây khô (cong)

Giá: 35,000 VNĐ
Ngày đăng: 07/08/2014

Dài khỏang 1m8. (35,000/bó)

Cành oai hương (lớn)

Giá: 10,000 VNĐ
Ngày đăng: 07/04/2013

SHOP HOA VOAN 108
Địa chỉ: 221/16 Hà Tôn Quyền, Phường 6, Quận 11, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 39 560 340 - 38 566 388 - 0914 181 391 - 0907838306 - Email: hoavoan@yahoo.com