Lá huệ (mốp)
25,000 VNĐ
Đặt hàng

Lá huệ (mốp)
Danh mục: Lá, cành trang trí
Đăng ngày: 16/08/2014
Thông tin sản phẩm

Lá Dương Sĩ

Giá: 700 VNĐ
Ngày đăng: 03/04/2013

Lá Dương Sĩ

Cành dẻo + bông

Giá: 50,000 VNĐ
Ngày đăng: 07/08/2014

Lá hoa hồng

Giá: 700 VNĐ
Ngày đăng: 03/04/2013

Lá hoa hồng

Lá lan huệ

Giá: 22,000 VNĐ
Ngày đăng: 03/04/2013

Lá lan huệ

Lá hoa hướng dương

Giá: 700 VNĐ
Ngày đăng: 03/04/2013

Lá hoa Tulip

Giá: 700 VNĐ
Ngày đăng: 03/04/2013

Lá hoa Tulip

Lá kiếm nhựa

Giá: 10,000 VNĐ
Ngày đăng: 03/04/2013

Lá kiếm nhựa

Lá lan huệ

Giá: 22,000 VNĐ
Ngày đăng: 07/08/2014

20,000 - 22,000

SHOP HOA VOAN 108
Địa chỉ: 221/16 Hà Tôn Quyền, Phường 6, Quận 11, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 39 560 340 - 38 566 388 - 0914 181 391 - 0907838306 - Email: hoavoan@yahoo.com