Hoàng hậu
10,000 VNĐ
Đặt hàng

Hoàng hậu
Danh mục: Nụ, nhuỵ đất sét
Đăng ngày: 14/02/2013
Thông tin sản phẩm
Nhụy 10,000/12c
Nụ 4,000 - 5,000/1 nụ

Lan vũ nữ (lớn)

Giá: 12,000 VNĐ
Ngày đăng: 31/03/2013

Nhụy 12,000. Nụ 15,000

Hoa sao nhái

Giá: 10,000 VNĐ
Ngày đăng: 14/02/2013

Nhụy 10,000. Nụ 15,000

Dendro

Giá: 10,000 VNĐ
Ngày đăng: 14/02/2013

Dendro

Lan hồ điệp

Giá: 12,000 VNĐ
Ngày đăng: 03/04/2013

Nhụy 12,000. Nụ 15,000

Nụ cát tường

Giá: 15,000 VNĐ
Ngày đăng: 05/08/2014

20 nụ

Nụ hoa Pansee

Giá: 18,000 VNĐ
Ngày đăng: 07/08/2014

25 nụ/bó

Vanda

Giá: 10,000 VNĐ
Ngày đăng: 31/03/2013

Nhụy 10,000. Nụ 15,000

Nụ lan vũ nữ

Giá: 12,000 VNĐ
Ngày đăng: 05/08/2014

25 nụ

SHOP HOA VOAN 108
Địa chỉ: 221/16 Hà Tôn Quyền, Phường 6, Quận 11, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 39 560 340 - 38 566 388 - 0914 181 391 - 0907838306 - Email: hoavoan@yahoo.com