Gốc hoa đào
70,000 VNĐ
Đặt hàng

Gốc hoa đào
Danh mục: Gốc cây
Đăng ngày: 14/02/2013
Thông tin sản phẩm
Gốc hoa đào

Gốc mai 7102

Giá: 80,000 VNĐ
Ngày đăng: 31/03/2013

Gốc mai 7171

Giá: 100,000 VNĐ
Ngày đăng: 31/03/2013

Gốc mai 7165

Giá: 90,000 VNĐ
Ngày đăng: 31/03/2013

Gốc mai 7107

Giá: 40,000 VNĐ
Ngày đăng: 31/03/2013

Gốc mai 7103

Giá: 40,000 VNĐ
Ngày đăng: 31/03/2013

Gốc mai 7105

Giá: 200,000 VNĐ
Ngày đăng: 31/03/2013

Gốc cây đào

Giá: 80,000 VNĐ
Ngày đăng: 14/02/2013

Gốc cây đào

Gốc maai 7065

Giá: 70,000 VNĐ
Ngày đăng: 31/03/2013

SHOP HOA VOAN 108
Địa chỉ: 221/16 Hà Tôn Quyền, Phường 6, Quận 11, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 39 560 340 - 38 566 388 - 0914 181 391 - 0907838306 - Email: hoavoan@yahoo.com