Cỏ va rêu bột
5,000 VNĐ
Đặt hàng

Cỏ va rêu bột
Danh mục: Linh tinh
Đăng ngày: 31/03/2013
Thông tin sản phẩm

Cành nhựa lớn

Giá: 25,000 VNĐ
Ngày đăng: 14/02/2013

Cành nhựa lớn

Chim Thái (lớn và nhỏ)

Giá: 6,000 VNĐ
Ngày đăng: 31/03/2013

Giá: 4,000 VNĐ
Ngày đăng: 07/03/2014

Con bướm

Cành nối

Giá: 9,000 VNĐ
Ngày đăng: 14/02/2013

Cành nối

Cành màu

Giá: 8,000 VNĐ
Ngày đăng: 31/03/2013

Keo sữa

Giá: 5,000 VNĐ
Ngày đăng: 31/03/2013

Chim tổ (Thái)

Giá: 7,000 VNĐ
Ngày đăng: 31/03/2013

Nấm xám

Giá: 25,000 VNĐ
Ngày đăng: 03/04/2013

Nấm xám

SHOP HOA VOAN 108
Địa chỉ: 221/16 Hà Tôn Quyền, Phường 6, Quận 11, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 39 560 340 - 38 566 388 - 0914 181 391 - 0907838306 - Email: hoavoan@yahoo.com