Cành dẻo trắng(nhỏ)
8,000 VNĐ
Đặt hàng

Cành dẻo trắng(nhỏ)
Danh mục: Lá, cành trang trí
Đăng ngày: 16/08/2014
Thông tin sản phẩm

Lá kiếm nhựa

Giá: 10,000 VNĐ
Ngày đăng: 03/04/2013

Lá kiếm nhựa

Lá dương sỉ nhựa

Giá: 5,000 VNĐ
Ngày đăng: 11/08/2014

5,000/lá lớn - 4,000/lá nhỏ - 6,000

Cành hồng môn

Giá: 15,000 VNĐ
Ngày đăng: 07/04/2013

Lá sen

Giá: 1,000 VNĐ
Ngày đăng: 03/04/2013

Lá sen

Lúa mạch

Giá: 18,000 VNĐ
Ngày đăng: 05/08/2014

Bụi 3 nhánh

Cây khô

Giá: 15,000 VNĐ
Ngày đăng: 07/08/2014

Lá Dương Sĩ

Giá: 700 VNĐ
Ngày đăng: 03/04/2013

Lá Dương Sĩ

Cành 5 nhánh

Giá: 8,000 VNĐ
Ngày đăng: 07/04/2013

SHOP HOA VOAN 108
Địa chỉ: 221/16 Hà Tôn Quyền, Phường 6, Quận 11, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 39 560 340 - 38 566 388 - 0914 181 391 - 0907838306 - Email: hoavoan@yahoo.com