Hoa Kim Tuyến » Trang Trí
Cành lúa mạch kim tuyến
Giá: 45,000 VNĐ
Cành KT trái lựu
Giá: 45,000 VNĐ
Cành KT (Oải hương)
Giá: 18,000 VNĐ
Lá kim tuyến
Giá: 9,000 VNĐ
Lá đuôi công kim tuyến
Giá: Vui lòng liên hệ
Lá dương sỉ kim tuyến
Giá: Vui lòng liên hệ
Cành kim tuyến
Giá: Vui lòng liên hệ
Trang 1/1 1
 Nhảy đến 
 

Cành lúa mạch kim tuyến

Giá: 45,000 VNĐ
Ngày đăng: 11/08/2014

Cành KT trái lựu

Giá: 45,000 VNĐ
Ngày đăng: 07/08/2014

Cành KT (Oải hương)

Giá: 18,000 VNĐ
Ngày đăng: 07/08/2014

Cành có 3 nhánh

Lá kim tuyến

Giá: 9,000 VNĐ
Ngày đăng: 07/08/2014

Lá đuôi công kim tuyến

Giá: Vui lòng liên hệ
Ngày đăng: 16/02/2013

Lá đuôi công kim tuyến

Lá dương sỉ kim tuyến

Giá: Vui lòng liên hệ
Ngày đăng: 16/02/2013

Lá dương sỉ kim tuyến

Cành kim tuyến

Giá: Vui lòng liên hệ
Ngày đăng: 13/02/2013

Cành kim tuyến

SHOP HOA VOAN 108
Địa chỉ: 221/16 Hà Tôn Quyền, Phường 6, Quận 11, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 39 560 340 - 38 566 388 - 0914 181 391 - 0907838306 - Email: hoavoan@yahoo.com