Phụ Liệu Hoa Voan
Voan khúc
Giá: 5,000 VNĐ
Voan khúc
Giá: 5,000 VNĐ
Voan kim tuyến
Giá: 7,000 VNĐ
T002
Giá: 18,000 VNĐ
T001
Giá: 18,000 VNĐ
Dương sỉ nhựa
Giá: 17,000 VNĐ
N003
Giá: 18,000 VNĐ
N002
Giá: 18,000 VNĐ
N001
Giá: 18,000 VNĐ
Cành dẻo trắng(nhỏ)
Giá: 8,000 VNĐ
Lá huệ (mốp)
Giá: 25,000 VNĐ
Giỏ treo 4
Giá: 45,000 VNĐ
Giỏ treo 5
Giá: 30,000 VNĐ
Giỏ treo 3
Giá: 35,000 VNĐ
Giỏ treo 1
Giá: 25,000 VNĐ
Lá dương sỉ nhựa
Giá: 5,000 VNĐ
Trang 1/14 1 2 3 4 5 6 7 > »
 Nhảy đến 
 

Voan khúc

Giá: 5,000 VNĐ
Ngày đăng: 06/03/2017

1 sợi

Voan khúc

Giá: 5,000 VNĐ
Ngày đăng: 06/03/2017

1 sợi

Voan kim tuyến

Giá: 7,000 VNĐ
Ngày đăng: 06/03/2017

chỉ 1 sợi

T002

Giá: 18,000 VNĐ
Ngày đăng: 13/01/2015

T001

Giá: 18,000 VNĐ
Ngày đăng: 13/01/2015

Dương sỉ nhựa

Giá: 17,000 VNĐ
Ngày đăng: 13/01/2015

N003

Giá: 18,000 VNĐ
Ngày đăng: 13/01/2015

N002

Giá: 18,000 VNĐ
Ngày đăng: 13/01/2015

N001

Giá: 18,000 VNĐ
Ngày đăng: 13/01/2015

Cành dẻo trắng(nhỏ)

Giá: 8,000 VNĐ
Ngày đăng: 16/08/2014

Lá huệ (mốp)

Giá: 25,000 VNĐ
Ngày đăng: 16/08/2014

25,000 - 35,000

Giỏ treo 4

Giá: 45,000 VNĐ
Ngày đăng: 11/08/2014

Giỏ treo 5

Giá: 30,000 VNĐ
Ngày đăng: 11/08/2014

Giỏ treo 3

Giá: 35,000 VNĐ
Ngày đăng: 11/08/2014

Giỏ treo 1

Giá: 25,000 VNĐ
Ngày đăng: 11/08/2014

Lá dương sỉ nhựa

Giá: 5,000 VNĐ
Ngày đăng: 11/08/2014

5,000/lá lớn - 4,000/lá nhỏ - 6,000

SHOP HOA VOAN 108
Địa chỉ: 221/16 Hà Tôn Quyền, Phường 6, Quận 11, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 39 560 340 - 38 566 388 - 0914 181 391 - 0907838306 - Email: hoavoan@yahoo.com