Phụ Liệu Hoa Voan » Nụ, nhuỵ đất sét
Nụ hoa Pansee
Giá: 18,000 VNĐ
Nụ lan vũ nữ
Giá: 12,000 VNĐ
Nụ cát tường
Giá: 15,000 VNĐ
Lan hồ điệp
Giá: 12,000 VNĐ
Nhụy Lily
Giá: 15,000 VNĐ
Lan vũ nữ (lớn)
Giá: 12,000 VNĐ
Vanda
Giá: 10,000 VNĐ
Hoàng hậu
Giá: 10,000 VNĐ
Hoa sao nhái
Giá: 10,000 VNĐ
Dendro
Giá: 10,000 VNĐ
Trang 1/1 1
 Nhảy đến 
 

Nụ hoa Pansee

Giá: 18,000 VNĐ
Ngày đăng: 07/08/2014

25 nụ/bó

Nụ lan vũ nữ

Giá: 12,000 VNĐ
Ngày đăng: 05/08/2014

25 nụ

Nụ cát tường

Giá: 15,000 VNĐ
Ngày đăng: 05/08/2014

20 nụ

Lan hồ điệp

Giá: 12,000 VNĐ
Ngày đăng: 03/04/2013

Nhụy 12,000. Nụ 15,000

Nhụy Lily

Giá: 15,000 VNĐ
Ngày đăng: 03/04/2013

5 bông

Lan vũ nữ (lớn)

Giá: 12,000 VNĐ
Ngày đăng: 31/03/2013

Nhụy 12,000. Nụ 15,000

Vanda

Giá: 10,000 VNĐ
Ngày đăng: 31/03/2013

Nhụy 10,000. Nụ 15,000

Hoàng hậu

Giá: 10,000 VNĐ
Ngày đăng: 14/02/2013

Nhụy 10,000. Nụ 4,000 - 5,000/1 nụ

Hoa sao nhái

Giá: 10,000 VNĐ
Ngày đăng: 14/02/2013

Nhụy 10,000. Nụ 15,000

Dendro

Giá: 10,000 VNĐ
Ngày đăng: 14/02/2013

Dendro

SHOP HOA VOAN 108
Địa chỉ: 221/16 Hà Tôn Quyền, Phường 6, Quận 11, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 39 560 340 - 38 566 388 - 0914 181 391 - 0907838306 - Email: hoavoan@yahoo.com