Phụ Liệu Hoa Voan » Nụ hoa
Mốp sen và mốp hồng
Giá: 1,400 VNĐ
Gương sen đất sét
Giá: 5,000 VNĐ
Nụ sen đất sét
Giá: 5,000 VNĐ
Nụ gòn dài
Giá: 18,000 VNĐ
Nụ gòn nhọn
Giá: 23,000 VNĐ
Nụ gòn tròn
Giá: 23,000 VNĐ
Mốp xốp hoa lily
Giá: 900 VNĐ
Nụ màu dài
Giá: 14,000 VNĐ
Nụ mai màu
Giá: 14,000 VNĐ
Gương sen
Giá: 4,500 VNĐ
Búp lily màu
Giá: 22,000 VNĐ
Búp lily
Giá: 1,500 VNĐ
Trang 1/1 1
 Nhảy đến 
 

Mốp sen và mốp hồng

Giá: 1,400 VNĐ
Ngày đăng: 06/08/2014

1,400 - 900 - 600 - 400 - 300/cái

Gương sen đất sét

Giá: 5,000 VNĐ
Ngày đăng: 05/08/2014

Nhỏ 5,000/c. Vừa 6,000/c. Lớn 7,000/c

Nụ sen đất sét

Giá: 5,000 VNĐ
Ngày đăng: 05/08/2014

Nhỏ 5,000/c. Vừa 6,000/c. Lớn 7,000/c

Nụ gòn dài

Giá: 18,000 VNĐ
Ngày đăng: 05/08/2014

Size 1 : 18,000/bịch.Size 1 -1/2 : 23,000/bịch. Size 2 :18,000/bịch.

Nụ gòn nhọn

Giá: 23,000 VNĐ
Ngày đăng: 05/08/2014

Size 10 : 23,000/bịch. Size 12 : 18,000/bịch. Size 14 : 23,000/bịch.

Nụ gòn tròn

Giá: 23,000 VNĐ
Ngày đăng: 05/08/2014

Size 10 : 23,000/bịch. Size 12 : 18,000/bịch. Size 14 : 23,000/bịch.

Mốp xốp hoa lily

Giá: 900 VNĐ
Ngày đăng: 17/03/2014

Nhí 500/cái. Nhỏ 900/cái. Lớn 1,400/cái. Đại 2,000/cái

Nụ màu dài

Giá: 14,000 VNĐ
Ngày đăng: 31/03/2013

Nụ mai màu

Giá: 14,000 VNĐ
Ngày đăng: 31/03/2013

Gương sen

Giá: 4,500 VNĐ
Ngày đăng: 14/02/2013

Nhỏ 4,500. Vừa 5,500. Lớn 6,500

Búp lily màu

Giá: 22,000 VNĐ
Ngày đăng: 14/02/2013

Bịch

Búp lily

Giá: 1,500 VNĐ
Ngày đăng: 14/02/2013

Giá : 1,500 - 2,000 - 2,500

SHOP HOA VOAN 108
Địa chỉ: 221/16 Hà Tôn Quyền, Phường 6, Quận 11, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 39 560 340 - 38 566 388 - 0914 181 391 - 0907838306 - Email: hoavoan@yahoo.com