Phụ Liệu Hoa Voan » Nhuỵ hoa
Nhụy cúc đồng tiền
Giá: 7,000 VNĐ
Nhụy hướng dương (Thái)
Giá: Vui lòng liên hệ
Nhụy xốp kim tuyến
Giá: 10,000 VNĐ
Nhụy hoa cúc
Giá: 10,000 VNĐ
Nhụy kẽm nhỏ
Giá: 130,000 VNĐ
Nhụy bột 2 màu
Giá: 45,000 VNĐ
Nhụy nhuyễn
Giá: 4,000 VNĐ
Nhụy cộng dài
Giá: 4,000 VNĐ
Nhụy 2 màu
Giá: 4,000 VNĐ
Nhụy 1 màu
Giá: 4,000 VNĐ
Nhụy kim tuyến dài
Giá: 12,000 VNĐ
Nhụy súng
Giá: 3,000 VNĐ
Nhụy sen
Giá: 4,500 VNĐ
Nhụy tulip
Giá: 13,000 VNĐ
Nhụy kẽm
Giá: 1,500 VNĐ
Nhụy diên vĩ
Giá: 1,500 VNĐ
Trang 1/2 1 2 > »
 Nhảy đến 
 

Nhụy cúc đồng tiền

Giá: 7,000 VNĐ
Ngày đăng: 07/08/2014

20 nhụy/bịch

Nhụy hướng dương (Thái)

Giá: Vui lòng liên hệ
Ngày đăng: 06/08/2014

Nhụy xốp kim tuyến

Giá: 10,000 VNĐ
Ngày đăng: 06/08/2014

Nhụy hoa cúc

Giá: 10,000 VNĐ
Ngày đăng: 05/08/2014

Nhụy : 10,000. Nụ : 15,000

Nhụy kẽm nhỏ

Giá: 130,000 VNĐ
Ngày đăng: 05/08/2014

Nhụy bột 2 màu

Giá: 45,000 VNĐ
Ngày đăng: 05/08/2014

Nhụy nhuyễn

Giá: 4,000 VNĐ
Ngày đăng: 31/03/2013

Nhụy cộng dài

Giá: 4,000 VNĐ
Ngày đăng: 31/03/2013

Nhụy 2 màu

Giá: 4,000 VNĐ
Ngày đăng: 31/03/2013

Nhụy 1 màu

Giá: 4,000 VNĐ
Ngày đăng: 31/03/2013

Nhụy kim tuyến dài

Giá: 12,000 VNĐ
Ngày đăng: 31/03/2013

Nhụy súng

Giá: 3,000 VNĐ
Ngày đăng: 31/03/2013

Nhụy sen

Giá: 4,500 VNĐ
Ngày đăng: 31/03/2013

Nhụy tulip

Giá: 13,000 VNĐ
Ngày đăng: 31/03/2013

Nhụy kẽm

Giá: 1,500 VNĐ
Ngày đăng: 31/03/2013

Nhụy diên vĩ

Giá: 1,500 VNĐ
Ngày đăng: 31/03/2013

SHOP HOA VOAN 108
Địa chỉ: 221/16 Hà Tôn Quyền, Phường 6, Quận 11, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 39 560 340 - 38 566 388 - 0914 181 391 - 0907838306 - Email: hoavoan@yahoo.com