Phụ Liệu Hoa Voan » Linh tinh
Giá: 4,000 VNĐ
Rêu đá
Giá: 30,000 VNĐ
Nấm xám
Giá: 25,000 VNĐ
Keo sữa
Giá: 5,000 VNĐ
Hột màu
Giá: 14,000 VNĐ
Hột kim tuyến
Giá: 22,000 VNĐ
Cỏ va rêu bột
Giá: 5,000 VNĐ
Chim Thái (lớn và nhỏ)
Giá: 6,000 VNĐ
Chim tổ (Thái)
Giá: 7,000 VNĐ
Cành màu
Giá: 8,000 VNĐ
Cành nối
Giá: 9,000 VNĐ
Cành nhựa nhỏ
Giá: 12,000 VNĐ
Cành nhựa lớn
Giá: 25,000 VNĐ
Trang 1/1 1
 Nhảy đến 
 

Giá: 4,000 VNĐ
Ngày đăng: 07/03/2014

Con bướm

Rêu đá

Giá: 30,000 VNĐ
Ngày đăng: 03/04/2013

Rêu đá

Nấm xám

Giá: 25,000 VNĐ
Ngày đăng: 03/04/2013

Nấm xám

Keo sữa

Giá: 5,000 VNĐ
Ngày đăng: 31/03/2013

Hột màu

Giá: 14,000 VNĐ
Ngày đăng: 31/03/2013

Hột kim tuyến

Giá: 22,000 VNĐ
Ngày đăng: 31/03/2013

Cỏ va rêu bột

Giá: 5,000 VNĐ
Ngày đăng: 31/03/2013

Chim Thái (lớn và nhỏ)

Giá: 6,000 VNĐ
Ngày đăng: 31/03/2013

Chim tổ (Thái)

Giá: 7,000 VNĐ
Ngày đăng: 31/03/2013

Cành màu

Giá: 8,000 VNĐ
Ngày đăng: 31/03/2013

Cành nối

Giá: 9,000 VNĐ
Ngày đăng: 14/02/2013

Cành nối

Cành nhựa nhỏ

Giá: 12,000 VNĐ
Ngày đăng: 14/02/2013

Cành nhựa nhỏ

Cành nhựa lớn

Giá: 25,000 VNĐ
Ngày đăng: 14/02/2013

Cành nhựa lớn

SHOP HOA VOAN 108
Địa chỉ: 221/16 Hà Tôn Quyền, Phường 6, Quận 11, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 39 560 340 - 38 566 388 - 0914 181 391 - 0907838306 - Email: hoavoan@yahoo.com