Phụ Liệu Hoa Voan » Lá, cành trang trí
Cành dẻo trắng(nhỏ)
Giá: 8,000 VNĐ
Lá huệ (mốp)
Giá: 25,000 VNĐ
Lá dương sỉ nhựa
Giá: 5,000 VNĐ
Cành dẻo + bông
Giá: 50,000 VNĐ
Cành dẻo + trái
Giá: 50,000 VNĐ
Cây khô (cong)
Giá: 35,000 VNĐ
Cành dẻo (kem nâu)
Giá: 25,000 VNĐ
Cây khô
Giá: 15,000 VNĐ
Lá lan huệ
Giá: 22,000 VNĐ
Lúa mạch
Giá: 18,000 VNĐ
Cành bông 5 nhánh
Giá: 20,000 VNĐ
Lá chân vịt
Giá: 20,000 VNĐ
Cành oai hương (lớn)
Giá: 10,000 VNĐ
Cành 5 nhánh
Giá: 8,000 VNĐ
Cành hồng môn
Giá: 15,000 VNĐ
Cành dẻo (xanh, trắng)
Giá: 35,000 VNĐ
Trang 1/2 1 2 > »
 Nhảy đến 
 

Cành dẻo trắng(nhỏ)

Giá: 8,000 VNĐ
Ngày đăng: 16/08/2014

Lá huệ (mốp)

Giá: 25,000 VNĐ
Ngày đăng: 16/08/2014

25,000 - 35,000

Lá dương sỉ nhựa

Giá: 5,000 VNĐ
Ngày đăng: 11/08/2014

5,000/lá lớn - 4,000/lá nhỏ - 6,000

Cành dẻo + bông

Giá: 50,000 VNĐ
Ngày đăng: 07/08/2014

Cành dẻo + trái

Giá: 50,000 VNĐ
Ngày đăng: 07/08/2014

Cây khô (cong)

Giá: 35,000 VNĐ
Ngày đăng: 07/08/2014

Dài khỏang 1m8. (35,000/bó)

Cành dẻo (kem nâu)

Giá: 25,000 VNĐ
Ngày đăng: 07/08/2014

Cây khô

Giá: 15,000 VNĐ
Ngày đăng: 07/08/2014

Lá lan huệ

Giá: 22,000 VNĐ
Ngày đăng: 07/08/2014

20,000 - 22,000

Lúa mạch

Giá: 18,000 VNĐ
Ngày đăng: 05/08/2014

Bụi 3 nhánh

Cành bông 5 nhánh

Giá: 20,000 VNĐ
Ngày đăng: 05/08/2014

Lá chân vịt

Giá: 20,000 VNĐ
Ngày đăng: 05/08/2014

Bụi

Cành oai hương (lớn)

Giá: 10,000 VNĐ
Ngày đăng: 07/04/2013

Cành 5 nhánh

Giá: 8,000 VNĐ
Ngày đăng: 07/04/2013

Cành hồng môn

Giá: 15,000 VNĐ
Ngày đăng: 07/04/2013

Cành dẻo (xanh, trắng)

Giá: 35,000 VNĐ
Ngày đăng: 07/04/2013

SHOP HOA VOAN 108
Địa chỉ: 221/16 Hà Tôn Quyền, Phường 6, Quận 11, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 39 560 340 - 38 566 388 - 0914 181 391 - 0907838306 - Email: hoavoan@yahoo.com