Phụ Liệu Hoa Voan » Kẽm xi
Kẽm xi #26 (Thái)
Giá: 12,000 VNĐ
Kẽm xi #24
Giá: 9,000 VNĐ
Kẽm xi #20
Giá: 25,000 VNĐ
Kem xi #22
Giá: 15,000 VNĐ
Kẽm xi #24(Thái)
Giá: 12,000 VNĐ
Kẽm lông
Giá: 20,000 VNĐ
Trang 1/1 1
 Nhảy đến 
 

Kẽm xi #26 (Thái)

Giá: 12,000 VNĐ
Ngày đăng: 11/08/2014

50 cọng/bó

Kẽm xi #24

Giá: 9,000 VNĐ
Ngày đăng: 06/08/2014

50 cọng/bó

Kẽm xi #20

Giá: 25,000 VNĐ
Ngày đăng: 06/08/2014

50 cọng/bó

Kem xi #22

Giá: 15,000 VNĐ
Ngày đăng: 06/08/2014

50 cọng/bó

Kẽm xi #24(Thái)

Giá: 12,000 VNĐ
Ngày đăng: 14/02/2013

50 cọng/bó

Kẽm lông

Giá: 20,000 VNĐ
Ngày đăng: 14/02/2013

Kẽm lông

SHOP HOA VOAN 108
Địa chỉ: 221/16 Hà Tôn Quyền, Phường 6, Quận 11, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 39 560 340 - 38 566 388 - 0914 181 391 - 0907838306 - Email: hoavoan@yahoo.com