Phụ Liệu Hoa Voan » Kẽm giấy
Kem giấy 22x24
Giá: 18,000 VNĐ
Kẽm giấy 20x24
Giá: 24,000 VNĐ
Kẽm giấy 24x24
Giá: 12,000 VNĐ
Trang 1/1 1
 Nhảy đến 
 

Kem giấy 22x24

Giá: 18,000 VNĐ
Ngày đăng: 07/04/2013

1 bó có 100 cọng kẽm

Kẽm giấy 20x24

Giá: 24,000 VNĐ
Ngày đăng: 07/04/2013

1 bó có 100 cọng kẽm

Kẽm giấy 24x24

Giá: 12,000 VNĐ
Ngày đăng: 14/02/2013

1 bó có 100 cọng kẽm

SHOP HOA VOAN 108
Địa chỉ: 221/16 Hà Tôn Quyền, Phường 6, Quận 11, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 39 560 340 - 38 566 388 - 0914 181 391 - 0907838306 - Email: hoavoan@yahoo.com