Hoa Kim Tuyến
Cành lúa mạch kim tuyến
Giá: 45,000 VNĐ
Cành KT trái lựu
Giá: 45,000 VNĐ
Cành KT (Oải hương)
Giá: 18,000 VNĐ
Lá kim tuyến
Giá: 9,000 VNĐ
Voan kim tuyến
Giá: 8,000 VNĐ
Hoa hồng 7373
Giá: Vui lòng liên hệ
Hoa súng 7349
Giá: Vui lòng liên hệ
Mẫu đơn 7348
Giá: Vui lòng liên hệ
Sáp kim tuyến
Giá: Vui lòng liên hệ
Giá: Vui lòng liên hệ
Tulip 7224
Giá: Vui lòng liên hệ
Tulip+lily 7223
Giá: Vui lòng liên hệ
Tulip 7222
Giá: Vui lòng liên hệ
Voan lưới kim tuyến
Giá: Vui lòng liên hệ
Lá đuôi công kim tuyến
Giá: Vui lòng liên hệ
Lá dương sỉ kim tuyến
Giá: Vui lòng liên hệ
Trang 1/2 1 2 > »
 Nhảy đến 
 

Cành lúa mạch kim tuyến

Giá: 45,000 VNĐ
Ngày đăng: 11/08/2014

Cành KT trái lựu

Giá: 45,000 VNĐ
Ngày đăng: 07/08/2014

Cành KT (Oải hương)

Giá: 18,000 VNĐ
Ngày đăng: 07/08/2014

Cành có 3 nhánh

Lá kim tuyến

Giá: 9,000 VNĐ
Ngày đăng: 07/08/2014

Voan kim tuyến

Giá: 8,000 VNĐ
Ngày đăng: 05/08/2014

Hoa hồng 7373

Giá: Vui lòng liên hệ
Ngày đăng: 18/05/2014

Hoa súng 7349

Giá: Vui lòng liên hệ
Ngày đăng: 12/04/2014

Mẫu đơn 7348

Giá: Vui lòng liên hệ
Ngày đăng: 12/04/2014

Sáp kim tuyến

Giá: Vui lòng liên hệ
Ngày đăng: 07/04/2013

Giá: Vui lòng liên hệ
Ngày đăng: 30/03/2013

Hoa mẫu đơn, loa kèn 7232

Tulip 7224

Giá: Vui lòng liên hệ
Ngày đăng: 25/03/2013

Tulip+lily 7223

Giá: Vui lòng liên hệ
Ngày đăng: 25/03/2013

Tulip 7222

Giá: Vui lòng liên hệ
Ngày đăng: 25/03/2013

Voan lưới kim tuyến

Giá: Vui lòng liên hệ
Ngày đăng: 16/02/2013

Voan lưới kim tuyến

Lá đuôi công kim tuyến

Giá: Vui lòng liên hệ
Ngày đăng: 16/02/2013

Lá đuôi công kim tuyến

Lá dương sỉ kim tuyến

Giá: Vui lòng liên hệ
Ngày đăng: 16/02/2013

Lá dương sỉ kim tuyến

SHOP HOA VOAN 108
Địa chỉ: 221/16 Hà Tôn Quyền, Phường 6, Quận 11, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 39 560 340 - 38 566 388 - 0914 181 391 - 0907838306 - Email: hoavoan@yahoo.com