Phụ Liệu Hoa Voan » Công cụ làm hoa
Khuôn màu
Giá: 28,000 VNĐ
Kềm cắt kẽm
Giá: 20,000 VNĐ
Kéo cắt chỉ
Giá: 6,000 VNĐ
Kềm bẻ
Giá: 20,000 VNĐ
Chỉ thun nhỏ
Giá: 2,000 VNĐ
Chỉ màu
Giá: 3,000 VNĐ
Trang 1/1 1
 Nhảy đến 
 

Khuôn màu

Giá: 28,000 VNĐ
Ngày đăng: 31/03/2013

Kềm cắt kẽm

Giá: 20,000 VNĐ
Ngày đăng: 31/03/2013

Kéo cắt chỉ

Giá: 6,000 VNĐ
Ngày đăng: 31/03/2013

Kềm bẻ

Giá: 20,000 VNĐ
Ngày đăng: 14/02/2013

Kềm bẻ

Chỉ thun nhỏ

Giá: 2,000 VNĐ
Ngày đăng: 14/02/2013

Chỉ thun nhỏ

Chỉ màu

Giá: 3,000 VNĐ
Ngày đăng: 14/02/2013

Chỉ màu

SHOP HOA VOAN 108
Địa chỉ: 221/16 Hà Tôn Quyền, Phường 6, Quận 11, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 39 560 340 - 38 566 388 - 0914 181 391 - 0907838306 - Email: hoavoan@yahoo.com