SẢN PHẨM KHUYẾN MÃI

Cây mai va đào 7220

Giá: Vui lòng liên hệ
Ngày đăng: 01/04/2013

Nhụy hướng dương (Thái)

Giá: Vui lòng liên hệ
Ngày đăng: 06/08/2014

Hoa treo tường 7258

Giá: Vui lòng liên hệ
Ngày đăng: 07/04/2013

Mẫu cắm 7350

Giá: Vui lòng liên hệ
Ngày đăng: 12/04/2014

Búp lily

Giá: 1,500 VNĐ
Ngày đăng: 14/02/2013

Giá : 1,500 - 2,000 - 2,500

Nụ gòn nhọn

Giá: 23,000 VNĐ
Ngày đăng: 05/08/2014

Size 10 : 23,000/bịch. Size 12 : 18,000/bịch. Size 14 : 23,000/bịch.

Hoa loa kèn - 7176

Giá: Vui lòng liên hệ
Ngày đăng: 14/02/2013

Hoa loa kèn - 7176

Hoa treo tường 7266

Giá: Vui lòng liên hệ
Ngày đăng: 19/04/2013

Lá dương sỉ kim tuyến

Giá: Vui lòng liên hệ
Ngày đăng: 16/02/2013

Lá dương sỉ kim tuyến

Dây rủ (lá thông nhựa)

Giá: 30,000 VNĐ
Ngày đăng: 07/08/2014

Treo tường 7347

Giá: Vui lòng liên hệ
Ngày đăng: 12/04/2014

Cành dẻo trắng(nhỏ)

Giá: 8,000 VNĐ
Ngày đăng: 16/08/2014

Hoa mẫu đơn 7217

Giá: Vui lòng liên hệ
Ngày đăng: 07/03/2014

Hoa treo tường 7255

Giá: Vui lòng liên hệ
Ngày đăng: 03/04/2013

Voan tốt 1 màu

Giá: 3,333 VNĐ
Ngày đăng: 14/03/2014

Bịch 3 sợi x 3,333 = 10,000

Sách Thái 7

Giá: Vui lòng liên hệ
Ngày đăng: 14/03/2014

Hoa treo tường 7264

Giá: Vui lòng liên hệ
Ngày đăng: 19/04/2013

Hoa sen 7288

Giá: Vui lòng liên hệ
Ngày đăng: 07/03/2014

Hoa hồng 7319

Giá: Vui lòng liên hệ
Ngày đăng: 07/03/2014

Hoa hồng 7292

Giá: Vui lòng liên hệ
Ngày đăng: 07/03/2014

Mẫu hoa 7296

Giá: Vui lòng liên hệ
Ngày đăng: 07/03/2014

Mẫu hoa 7271

Giá: Vui lòng liên hệ
Ngày đăng: 19/04/2013

Mẫu hoa 7247

Giá: Vui lòng liên hệ
Ngày đăng: 03/04/2013

Hoa mẫu đơn 7217

Giá: Vui lòng liên hệ
Ngày đăng: 07/03/2014

Hoa treo tường 7256

Giá: Vui lòng liên hệ
Ngày đăng: 07/04/2013

Hoa tú cầu 7314

Giá: Vui lòng liên hệ
Ngày đăng: 07/03/2014

Hoa cát tường 7268

Giá: Vui lòng liên hệ
Ngày đăng: 19/04/2013

Hoa treo tường 7255

Giá: Vui lòng liên hệ
Ngày đăng: 03/04/2013

Hoa hồng 7304

Giá: Vui lòng liên hệ
Ngày đăng: 07/03/2014

Mẫu cắm 7263

Giá: Vui lòng liên hệ
Ngày đăng: 07/04/2013

Mẫu cắm 7240

Giá: Vui lòng liên hệ
Ngày đăng: 30/03/2013

Hoa trạng nguyên 7307

Giá: Vui lòng liên hệ
Ngày đăng: 07/03/2014

Mẫu hoa 7250

Giá: Vui lòng liên hệ
Ngày đăng: 03/04/2013

Mẫu hoa 7298

Giá: Vui lòng liên hệ
Ngày đăng: 07/03/2014

Mẫu cắm 7237

Giá: Vui lòng liên hệ
Ngày đăng: 30/03/2013

Mẫu hoa 7323

Giá: Vui lòng liên hệ
Ngày đăng: 07/03/2014

Hoa hồng 7291

Giá: Vui lòng liên hệ
Ngày đăng: 07/03/2014

Mẫu cắm 7242

Giá: Vui lòng liên hệ
Ngày đăng: 30/03/2013

Hoa cát tường 7285

Giá: Vui lòng liên hệ
Ngày đăng: 29/04/2013

Hoa treo tường 7254

Giá: Vui lòng liên hệ
Ngày đăng: 03/04/2013

Hồng tỉ muội 7301

Giá: Vui lòng liên hệ
Ngày đăng: 07/03/2014

Hoa rau muống 7300

Giá: Vui lòng liên hệ
Ngày đăng: 07/03/2014

Mẫu hoa 7289

Giá: Vui lòng liên hệ
Ngày đăng: 07/03/2014

Cây hoa đào 7318

Giá: Vui lòng liên hệ
Ngày đăng: 07/03/2014

Hoa hồng 7321

Giá: Vui lòng liên hệ
Ngày đăng: 07/03/2014

Mẫu hoa 7221

Giá: Vui lòng liên hệ
Ngày đăng: 25/03/2013

Hoa ngọc lan 7244

Giá: Vui lòng liên hệ
Ngày đăng: 03/04/2013

Lan dendro 7212

Giá: Vui lòng liên hệ
Ngày đăng: 07/03/2014

Hoa hồng 7290

Giá: Vui lòng liên hệ
Ngày đăng: 07/03/2014

Mẫu hoa 7324

Giá: Vui lòng liên hệ
Ngày đăng: 07/03/2014

Hoa treo tường 7259

Giá: Vui lòng liên hệ
Ngày đăng: 07/04/2013

Hoa cát tường 7327

Giá: Vui lòng liên hệ
Ngày đăng: 07/03/2014

Mẫu cắm 7235

Giá: Vui lòng liên hệ
Ngày đăng: 30/03/2013

Hoa treo tường 7252

Giá: Vui lòng liên hệ
Ngày đăng: 03/04/2013

Cây tắc 7309

Giá: Vui lòng liên hệ
Ngày đăng: 07/03/2014

Mẫu cắm 7241

Giá: Vui lòng liên hệ
Ngày đăng: 30/03/2013

Lan hồ điệp 7213

Giá: Vui lòng liên hệ
Ngày đăng: 07/03/2014

Hoa treu tường 7326

Giá: Vui lòng liên hệ
Ngày đăng: 07/03/2014

Hoa treo tường 7278

Giá: Vui lòng liên hệ
Ngày đăng: 29/04/2013

Hoa treo tường 7325

Giá: Vui lòng liên hệ
Ngày đăng: 07/03/2014

Hoa treo tường 7279

Giá: Vui lòng liên hệ
Ngày đăng: 29/04/2013

Hoa lan hồ điệp 7281

Giá: Vui lòng liên hệ
Ngày đăng: 29/04/2013

Hoa hồng 7282

Giá: Vui lòng liên hệ
Ngày đăng: 29/04/2013

Mẫu hoa 7286

Giá: Vui lòng liên hệ
Ngày đăng: 29/04/2013

Lan kiếm 7310

Giá: Vui lòng liên hệ
Ngày đăng: 07/03/2014

Hoa lily 7234

Giá: Vui lòng liên hệ
Ngày đăng: 30/03/2013

Mẫu hoa 7267

Giá: Vui lòng liên hệ
Ngày đăng: 19/04/2013

Hoa treo tường 7251

Giá: Vui lòng liên hệ
Ngày đăng: 03/04/2013

Mẩu cắm 7231

Giá: Vui lòng liên hệ
Ngày đăng: 30/03/2013

Mẫu hoa 7227

Giá: Vui lòng liên hệ
Ngày đăng: 25/03/2013

Hoa hồng 7270

Giá: Vui lòng liên hệ
Ngày đăng: 19/04/2013

Mẫu cắm 7230

Giá: Vui lòng liên hệ
Ngày đăng: 30/03/2013

Mẫu cắm 7262

Giá: Vui lòng liên hệ
Ngày đăng: 07/04/2013

Mẫu cắm 7233

Giá: Vui lòng liên hệ
Ngày đăng: 30/03/2013

Mẫu hoa 7248

Giá: Vui lòng liên hệ
Ngày đăng: 03/04/2013

Hoa treo tường 7266

Giá: Vui lòng liên hệ
Ngày đăng: 19/04/2013

Mẫu hoa 7284

Giá: Vui lòng liên hệ
Ngày đăng: 29/04/2013

Hoa treo tường 7253

Giá: Vui lòng liên hệ
Ngày đăng: 03/04/2013

Hoa Pansee 7320

Giá: Vui lòng liên hệ
Ngày đăng: 07/03/2014

Hoa treo tường 7261

Giá: Vui lòng liên hệ
Ngày đăng: 07/04/2013

Lan hài túi 7299

Giá: Vui lòng liên hệ
Ngày đăng: 07/03/2014

Tulip 7303

Giá: Vui lòng liên hệ
Ngày đăng: 07/03/2014

Hoa trạng nguyên 7308

Giá: Vui lòng liên hệ
Ngày đăng: 07/03/2014

Mẫu hoa 7246

Giá: Vui lòng liên hệ
Ngày đăng: 03/04/2013

Hoa treo tường 7258

Giá: Vui lòng liên hệ
Ngày đăng: 07/04/2013

Hoa cát tường 7315

Giá: Vui lòng liên hệ
Ngày đăng: 07/03/2014

Hoa ngọc lan 7273

Giá: Vui lòng liên hệ
Ngày đăng: 19/04/2013

Lan Dendro 7272

Giá: Vui lòng liên hệ
Ngày đăng: 19/04/2013

Hoa treo tường 7277

Giá: Vui lòng liên hệ
Ngày đăng: 29/04/2013

Hoa treo từong 7265

Giá: Vui lòng liên hệ
Ngày đăng: 19/04/2013

Hoa treo tường 7311

Giá: Vui lòng liên hệ
Ngày đăng: 07/03/2014

Mẫu hoa 7280

Giá: Vui lòng liên hệ
Ngày đăng: 29/04/2013

Mẫu hoa 7295

Giá: Vui lòng liên hệ
Ngày đăng: 07/03/2014

Mẫu cắm 7238

Giá: Vui lòng liên hệ
Ngày đăng: 30/03/2013

Mẫu hoa 7316

Giá: Vui lòng liên hệ
Ngày đăng: 07/03/2014

SHOP HOA VOAN 108
Địa chỉ: 221/16 Hà Tôn Quyền, Phường 6, Quận 11, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 39 560 340 - 38 566 388 - 0914 181 391 - 0907838306 - Email: hoavoan@yahoo.com